نکات کاربردی در بکارگیری رنگها:

استفاده از رنگهای مختلف و متنوع از مشخصه های بارز یک اثر مینیاتوری می باشد و در ساخت و ساز ها و زمینه سازی مینیاتور های سبک جدید بسیار حائز اهمیت است .

همانطور که می دانید رنگها در حالت کلی به دو دسته سرد و گرم تقسیم بندی میشوند . که طیف هرکدام ازیندو گونه تعریف شده اند که به آن نمی پردازیم .

در مینیاتور نگارنده اثر می تواند در یک اثر هم از طیف رنگهای گرم و هم از طیف رنگهای سرد در اثر خود بکار ببرد.

ولی نکته مهم آنست که بدانید کجا و چگونه این رنگها را در کار خود بکار برید که حالت توازن و تعادل اثر به هم نخورد.

بطور مثال رنگ ها نباید بگونه ای بکار برده شود که یک بخش از نقاشی شما را از بخش دیگر متمایز و جدا کند .

در واقع این موضوع به زمینه سازی و رنگ گذاری اولیه اثر مربوط می شود. معمولا در کار شما رنگ ها باید پخش شده باشد.

 یعنی
مثلا در استفاده از رنگ آبی باید همه اثر شما این رنگ را داشته باشد حال با غلظت ها و تندی و کندی متنوع .

از استفاده یک رنگ در یک بخش خاص از کار خودداری کنید  و  آنرا در همه نقاط اثر پراکنده سازید.

اگر از این مورد در کار خود غافل شوید کار شما قطع شده به نظر میرسد و یا چند تکه به چشم میآید که این اشکال بزرگی در کار است .

در قسمت های بعدی توضیحات تکمیلی را خواهم گفت ..


+ نوشته شده در شنبه بیستم شهریور ۱۳۸۹ساعت 21:6 توسط امیر رضا فقیهی